Difor

Oferta

Generalne wykonawstwo budowlane

Kompleksowa budowa/modernizacja obiektów, od projektowania po wykonanie.

Sporządzanie
kosztorysów

Profesjonalna wycena kosztów inwestycji budowlanych

Doradztwo techniczne i formalne

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, interpretacja dokumentacji technicznej, weryfikacja dokumentów formalnych.

Realizacja obiektów
pod klucz

Kompleksowa realizacja budynków od projektu do oddania kluczy inwestorowi.

Realizacja
prac budowlanych

Wykonanie prac związanych z budową, np. fundamentów, ścian, dachu itp.

Przebudowa i modernizacja obiektów

Zmiana funkcji, remont lub modernizacja obiektów istniejących.

Kompletne gruntowne remonty

Kompleksowe remonty obiektów, wymagające rozbiórki i rekonstrukcji.

Budowlane instalacja wewnętrzne i zewnętrzne

Instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne.

Roboty
wykończeniowe

Prace wykończeniowe obejmujące m.in. malowanie, układanie glazury, montaż okien i drzwi, zabudowy gipsowo-kartonowe.